Načítavam...

Návody

Pripojenie k batérii

Väčšina našich naftových kúrení je určená na pripojenie k 12V batérii.

 • Červený kábel pripojíme na červený pól na kúrení.
 • Druhý koniec červeného kábla pripojime na kladný pól batérie.
 • Čierny kábel pripojíme na čierny pól na kúrení.
 • Druhý koniec čierneho kábla pripojíme na záporný pól batérie.

Pripojenie k 230V sieti pomocou zdroja:

Pokiaľ ste si zakúpili kúrenie určené na zapojenie do 12V siete a chcete ho zapojiť na 230V, potrebujete k tomu zdroj. Tie máme v ponuke a stačí si ich pridať ku kúreniu pred pridaním do košíka.

Tento návod platí pre zdroje ponúkané na našej stránke a iné zdroje môžu vyžadovať iné zapojenie.

Taktiež je potrebný 230V trojžilový kábel so zástrčkou, nájdete ho v sekcii Príslušenstvo.

Pripojenie kúrenia k zdroju
 • Červený kábel pripojíme na červený pól na kúrenĺ.
 • Druhý koniec červeného kábla pripojíme na plusový výstup na zdroji (+V)
 • Čierny kábel pripojíme na čierny pól na kúrení
 • Druhý koniec čierneho kábla prIpojíme na záporný vstup na zdroji (-V)
Pripojenie zdroja do 230V siete:
 • Uistime sa, že zástrčka nie je zapojená do siete.
 • Na prvú svorku zdroja (L) pripojíme fázový vodič (čierny alebo hnedý kábel)
 • Na druhú svorku zdroja (N) pripojíme neutrálny vodič (tzv. nulák, modrý)
 • Na tretiu svorku zdroja pripojíme ochranný vodič (zeleno-žltý)

Pripojenie výfukového a sacieho potrubia:

Naftové kúrenie má zo spodu pripravené 2 vývody – jeden na nasávanie vzduchu do spaľovacej komory a jeden na odvod spalín. Sacie potrubie má väčší priemer a nachádza sa bližšie k zadnej časti kúrenia. Na tieto vývody nasadíme výfukové a sacie potrubie a upevníme ich pomocou hadicových spôn. Sacie potrubie má v zadnej časti pripravený otvor, cez ktorý ho je možné nasmerovať spod kúrenia von. Potom naň upevníme vzduchový filter. V prípade, že kúrenie bude položené na zemi, je možné výfukové potrubie ohnúť a nasmerovať do strany.

Výfukové potrubie dosahuje vysoké teploty a je nutné sa uistiť že sa neopiera o horľavý povrch.

Potom je možné na výfukové potrubie upevniť tlmič. 

Pri inštalácii tlmiča je nutné sa uistiť, že je otočený malou dierou (viď. foto) smerom dole. Všetky naše kúrenia majú pribalené 0,5m výfukového, 0,5m sacieho potrubia, tlmič aj filter. V prípade záujmu o dlhšie potrubie ho nájdete v sekcii Príslušenstvo.

Pripojenie výduchového potrubia:

Každé naše kúrenie ma taktiež pribalené približne 0,5m výduchového potrubia na vývod tepla. Pomocou tohto potrubia vieme teplý vzduch nasmerovať takým smerom, akým potrebujeme. V sekcii príslušenstvo si viete zakúpiť aj dlhšie kusy tohto potrubia, prípadne aj rôzne T-kusy alebo klapky na rozvod teplého vzduchu.

Ovládanie kúrenia

Naftové kúrenia sa vyrábajú s viacerými typmi ovládania. V našej ponuke sme sa na základe našich skúseností rozhodli zamerať na ovládanie pomocou LCD displeja s 5-imi tlačidlami. Tento typ ponúka najviac funkcií a tiež jednoduchú obsluhu. Naše nezávislé kúrenia majú 2 verzie tohto typu ovládania:

Tieto ovládania sa líšia rozložením tlačidiel a diaľkovým ovládaním. Modrý displej je dodávaný s diaľkovým ovládaním s displejom (2x AAA batéria), čierny displej má diaľkové ovládanie bez displeja (1x 27A batéria).  Batérie do diaľkových ovládaní nie sú súčasťou balenia.

Funkcia tlačidiel displeja a ovládanie:

 • Hore - Zvyšuje pracovnú teplotu alebo množstvo nafty; V menu Nastavenia zvyšuje hodnotu nastavovaného parametra.
 • Dole - Znižuje pracovnú teplotu alebo množstvo nafty; V menu Nastavenia znižuje hodnotu nastavovaného parametra.
 • ON/OFF - Krátkym stlačením sa kúrenie zapne, na displeji sa zobrazí ON . Stlačením na 3 sekundy sa kúrenie vypne, na displeji sa zobrazí OFF.
 • Nastavenie - Stlačením sa dostaneme do menu Nastavenia, kde sa dajú upraviť parametre a funkcie kúrenia.
 • OK - Stlačením sa zobrazí prevádzkový stav kúrenia; v menu Nastavenia sa stlačením potvrdzuje nastavovaná hodnota a posúva sa na ďalší parameter.

Zobrazenie stavu kúrenia:

 • Krátkym stlačením tlačidla OK sa posúvame medzi jednotlivými hodnotami. Zobrazenie času →Zobrazenie okolitej teploty → Nastavenie teploty (režim automatickej regulácie teploty) / Nastavenie dávkovanie nafty (režim manuálnej regulácie teploty) → Zobrazenie napájacieho napätia → Zobrazenie nadmorskej výšky → Zobrazenie chybových kódov.

Manuálne odvzdušnenie kúrenia:

Vo vypnutom stave stlačte a podržte tlačidlá Dole a Nastavenie naraz, kým sa na displeji nezobrazí HoF. Pustite tlačidlá a stlačte Hore, kým sa na displeji nezobrazí HoN. Vtedy sa naftové čerpadlo spustí a jeho ikonka na displeji začne blikať. Pre vypnutie podržte tlačidlo Dole kým sa na displeji nezobrazí HoF.
Proces odvzdušňovania môže byť potrebný v prípade, že sa naftové kúrenie samé vyplo po tom ako mu došla nafta. Odvzdušňovanie môže byť ukončené, keď nafta dosiahne prívod nafty na kúrení. V prípade, že odvzdušňovanie bude spustené príliš dlho, po štarte bude z kúrenia vychádzať čierny dym.

Prepnutie režimu regulácie teploty:

Stlačte a podržte tlačidlá Hore a OK naraz na prepnutie medzi dvoma režimami ovládania teploty. V manuálnom režime, displej zobrazuje P-1,6, kde číslo udáva množstvo nafty. V automatickom režime displej zobrazuje 25°C, kde číslo udáva teplotu.

Nastavenie parametrov kúrenia:

Stlačením tlačidla Nastavenie sa dostanete do menu Nastavenia, kde sa dajú upraviť parametre a funkcie kúrenia.

 1. Nastavenie času → Tlačidlami Hore a Dole nastavte Hodinu (24hod. formát) a Minútu, potom stlačte tlačidlo OK na potvrdenie a posunutie sa na ďalší parameter.
 2. Automatické zapnutie → Predvolené nastavenie je Vypnuté a displej zobrazuje 1OF. Stlačením tlačidla Hore sa funkcia aktivuje a displej zobrazí 1ON, potom stlačením tlačidla OK potvrdíme a zadáme požadovaný čas. Čas sa nastavuje ako odpočet. Maximálna hodnota je 99 minút a 59 sekúnd.
 3. Automatické vypnutie → Predvolené nastavenie je Vypnuté a displej zobrazuje 2OF. Stlačením tlačidla Hore sa funkcia aktivuje a displej zobrazí 2ON, potom stlačením tlačidla OK potvrdíme a zadáme požadovaný čas. Čas sa nastavuje ako odpočet. Maximálna hodnota je 99 minút a 59 sekúnd.

Ďalej sa na kúrení dá nastaviť Množsto nafty, Rýchlosť ventilátora, Nastavenie pracovná napätia, Nastavenie signálu rýchlosti otáčania, Nastavenie napätia žhaviacej sviečky, Nastavenie hesla. Tieto nastavenia sú ale chránené heslom a neodporúčame meniť ich hodnoty. V prípade zmeny týchto hodnôt riskujete poškodenie kúrenia. Pri zmene týchto hodnôt nebude z našej strany akceptovaná reklamácia.

Párovanie diaľkového ovládania:

Všetky ovládania pred odoslaním k Vám párujeme s naftovým kúrením.

Modrý displej:
Vo vypnutom stave stlačte naraz tlačidlo On/Off a tlačidlo OK na diaľkovom ovládaní, a na jeho displeji sa zobrazí "Waiting for pairing". Potom stlačte a podržte tlačidlo Dole, kým sa na LCD displeji kúrenia zobrazi HFA. Ak je párovanie úspešné, na displeji sa automaticky objavia prevádzkové parametre.

Čierny displej:
Vo vypnutom stave stlačte a podržte tlačidlo Hore. Na displeji kúrenia sa zobrazí HFA. Potom stlačte tlačidlo Plus (+) na diaľkovom ovládaní. Ak je párovanie úspešné, na displeji sa automaticky objavia prevádzkové parametre.

Manuál pre naftové kúrenie na stiahnutie